Doorgaan naar inhoud
Koop 1 Get 2 - Betaal er een Take Two. Die kans verliezen! Beperkt aanbod.
Koop 1 Get 2 - Betaal er een Take Two. Die kans verliezen! Beperkt aanbod.

Wettelijke garantie

De producten vallen onder de wettelijke garantie voor conformiteit (of wettelijke garantie), voorzien in het wetgevende decreet 206/2005 "consumentencode" voor de artikelen 128-135, die de aansprakelijkheid van de verkoper vaststelt voor de defecten van conformiteit van de verkochte goederen in de eigen verkooppunten. Raadpleeg de garanties van de producten om de methoden te volgen om gebruik te maken van de garantie.