Hoppa innehållet

Juridisk garanti

Produkterna omfattas av den juridiska garantin för överensstämmelse (eller juridisk garanti), som föreskrivs i lagstiftningsdekret 206/2005 "Konsumentkod" till artiklarna 128-135, som fastställer säljarens brister för de sålda bristerna i överensstämmelse i de egna försäljningsställena. För att metoderna ska följas för att använda garantin, kontakta garantierna på produkterna.